Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
2302, 2024

ՀՀ ԲՏԱՆ կազմակերպությունների (առանց ռազմարդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների) 2024 թվականի ցուցանիշները

2303, 2023

«Հեռահաղորդակցության Հանրապետական Կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի հաստիքացուցակ, ավտոմեքենաների ցուցակ

2303, 2023

«Հատուկ կապ» ՓԲԸ հաստիքացուցակ, ավտոմեքենաների ցուցակ

2303, 2023

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի հաստիքացուցակ, տրանսպորտային միջոցներ

3008, 2022

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ-ի հաստիքացուցակ, տրանսպորտային միջոցներ 172կբ

3008, 2022

«Հատուկ կապ» ՓԲԸ հաստիքացուցակ, ավտոմեքենաների ցուցակ 730 կբ