Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Հեռահաղորդակցության միջազգային միության տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ցուցանիշների ամենամյա կարճ լրացված հարցաշար

Ներբեռնել