Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

«Ներուժ 2022» սփյուռքի տեխնոլոգիական ստարտափերի ծրագրի հնգօրյա միջոցառման բովանդակային մասի կազմակերպման» նպատակով իրականացվող դրամաշնորհի հատկացման մրցույթ

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը հայտարարում է ««Ներուժ 2022» սփյուռքի տեխնոլոգիական ստարտափերի ծրագրի հնգօրյա միջոցառման բովանդակային մասի կազմակերպման» նպատակով իրականացվող դրամաշնորհի հատկացման մրցույթ, որի բյուջեն կազմում է 20,000,000 (քսան միլիոն) ՀՀ դրամ:

«Ներուժ 2022» ծրագրի նպատակն է խթանել հայաստանյան ձեռնարկատիրական էկոհամակարգը՝ միաժամանակ նպաստելով հայրենադարձությանը և դեպի Հայաստան տաղանդի ներհոսքին։ Ծրագրով նախատեսվում է աշխարհի տարբեր երկրներից հայազգի ձեռներեցներից և առաջատար մասնագետներից բաղկացած թիմերին ներգրավել՝ վերջիններիս տրամադրելով ֆինանսական և այլ բնույթի աջակցություն տեխնոլոգիական սկսնակ ընկերություններ Հայաստանում հիմնելու և զարգացնելու համար։ Ծրագրի արդյունքում ակնկալվում է, մի կողմից, շահառուների համար ապահովել ձեռներեցությամբ զբաղվելու պայմաններ, զարգացնել ձեռնարկատիրական էկոհամակարգը և մյուս կողմից, նպաստել Հայաստանում սփյուռքից բարձր որակավորմամբ մասնագետների և կառավարչական տաղանդի ներգրավմանը։

Ծրագրի շրջանակում 30 թիմեր հնարավորություն կստանան ժամանելու Հայաստան և մասնակցելու ք. Դիլիջանում անցկացվող հնգօրյա միջոցառմանը: Միջոցառման ընթացքում թիմերը կներկայացնեն իրենց գաղափարները, կստանան դրամաշնորհներ և այլ բնույթի աջակցություններ ՀՀ-ում ընկերություններ գրանցելու և գործունեություն ծավալելու նպատակով:

Սույն դրամաշնորհային մրցույթում հաղթող ճանաչվող կազմակերպությունը պետք է իրականացնի հնգօրյա միջոցառման կազմակերպման  աշխատանքները: Դրամաշնորհի տրամադրման առաջադրանքը ներկայացված է մրցույթի հրավերի N 1 հավելվածում:

Մրցույթի անցկացման կարգը, հայտ կազմելու և ներկայացնելու պայմանները, ինչպես նաև մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեցող կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները սահմանված են հրավերով:

Մրցույթին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել էլեկտրոնային ձևով` armeps (www.armeps.am) համակարգի միջոցով (www.armeps.am համակարգի օգտագործման ուղեցույց) մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 15-րդ օրվա ժամը 15:30 (25.08.2022), հետևյալ հղումով՝ 

https://armeps.am/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=8564595 

Մրցույթի ծածկագիրն է՝ ԲՏԱՆ-ԴՄ-2022/12:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Գոռ Եսայանին. 

Հեռախոս` 010 590 075, 010 590 116 

Էլ. փոստ` grants@hti.am