Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն
Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բովանդակություն

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը վերակազմավորվել է 2019 թ. մայիսի 8-ին:

2019 թ. հունիսի 1-ին հաստատվել է նախարարության Կանոնադրությունը, և նախարարությունը վերանվանվել է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության:

Նախարարությունը մշակում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականությունը հետևյալ ոլորտներում.

  • Բարձր տեխնոլոգիաներ
  • Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
  • Տեղեկատվական անվտանգություն
  • Թվայնացում
  • Փոստ
  • Կապ
  • Միջազգային համագործակցություն
  • Լիցենզավորում
  • Տիեզերք
  • Ռազմարդյունաբերություն

Նախարարության նպատակը, խնդիրները, գործառույթները, հիմնական և աջակցող մասնագիտական ստորաբաժանումները, կառավարումն ու ղեկավարումը սահմանում է Կանոնադրությունը: