The Ministry Of High Tech Industry Of The Republic Of Armenia
The Ministry Of High Tech Industry
Of The Republic Of Armenia

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» (ՀՀՌՑ) ՓԲ ընկերությունը հարյուր տոկոս պետական բաժնեմասով փակ բաժնետիրական ընկերություն է, որի գործունեությունը կարգավորվում է «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքով, ընկերության կանոնադրությամբ և իրավական այլ ակտերով:

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանցը» հեռահաղորդակցական բնույթի ծառայություններ է մատուցում Հայաստանի Հանրապետության ամբողջ տարածքում։

Ընկերությունը ստեղծվել է 1957 թվականին: ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի N 362-Ա որոշմամբ ՀՀՌՑ-ին են վերապահվել նաև Հայաստանի Հանրապետության սեփականությունը համարվող թվային հեռարձակման ցանցը ստեղծելու, պահպանելու և շահագործելու գործառույթները:

Ընկերության գործունեության հիմնական ուղղություններն են՝ 

  • վերգետնյա հեռուստառադիոհեռարձակման և հեռահաղորդման ծառայությունների մատուցում,
  • արբանյակային կապի ծառայությունների մատուցում,
  • հեռահաղորդակցական ցանցերի կառուցում, պահպանում ու շահագործում,
  • հեռուստառադիոընկերությունների, կապի օպերատորների, հեռահաղորդակցական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների, տեխնիկական միջոցների ՀՀՌՑ-ի կայաններում տեղակայում ու սպասարկում,
  • քաղաքաշինական և տեխնիկական ենթակառուցվածքների նախագծային փաստաթղթերի մշակում ու փորձաքննություն,
  • շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացում:

Գլխավոր տնօրեն՝ Նարեկ Ադամյան

Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան, 0047, Նորք, Գ. Հովսեփյան 95

Հեռախոս՝ +374 (10) 65 37 73Ֆաքս՝ +374 (10)  65 35 52, +374 (10) 58 58 78

Էլ. փոստ՝ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Կայք՝ www.tna.am