The Ministry Of High Tech Industry Of The Republic Of Armenia
The Ministry Of High Tech Industry
Of The Republic Of Armenia

«Հատուկ կապ» ՓԲ ընկերությունը հատուկ նշանակության պետական ձեռնարկության իրավահաջորդն է, որը ստեղծվել է ՀՀ կապի նախարարության 19.12.1997թ. թիվ 5 որոշմամբ:

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության «Հատուկ կապ» ՓԲԸ-ն իրավաբանական անձի կարգավիճակով հատուկ նշանակություն ունեցող ընկերություն է, որի գործունեության ուղղություններն են՝

  1. Փոստային կապ,
  2. Պահպանություն: 

Ընկերության գործունեության հիմնական տեսակներն են՝ ՀՀ Նախագահի, ՀՀ Ազգային Ժողովի, ՀՀ կառավարության, ՀՀ վարչապետի, ՀՀ նախարարությունների, ՀՀ տարածքային կառավարման մարմինների, ՀՀ գլխավոր դատախազության, ՀՀ դատական իշխանության մարմինների, ՀՀ պետական և ոչ պետական բանկերի, ՀՀ պետական կառավարման և այլ մարմինների, ՀՀ տարածքում տեղակայված զորամասերի, ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների փոստային օպերատիվ կապի ապահովումը, հատուկ կարևորության, հույժ գաղտնի, գաղտնի ու այլ ծառայողական թղթակցությունների և ծրարների փոխադրումը և դրանց պահպանման ապահովումը, ինչպես նաև ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից թանկարժեք մետաղների և քարերի, դրանցից պատրաստված իրերի, փոխառությունների, արժեթղթերի, վիճակախաղերի տոմսերի ընդունումը, առաքումը և դրանց պահպանման ապահովումը:

Նշված անձանց և պետական մարմինների թղթակցությունն անձեռնմխելի է և ենթակա չէ զննության: Լինելով նախկին ԽՍՀՄ հատուկ նշանակության պետական ձեռնարկության գործունեության շարունակողը՝ «Հատուկ կապ» ՓԲԸ-ն համագործակցում է ՌԴ և ԱՊՀ երկրների նույնատիպ ընկերությունների հետ։

Այս ոլորտում ԱՊՀ երկրների (Ղազախստան, Ուզբեկստան, Ղրղզստան, Տաջիկստան, Բելառուս) հետ համագործակցությունն իրականացվում է 1993 թ. դեկտեմբերի 23-ին Աշգաբադում ԱՊՀ մասնակից-երկրների կառավարությունների կողմից ստորագրված «Հատուկ կապի առաքումների միջպետական փոխանակման մասին» համաձայնագրի և դրանով հաստատված «Հատուկ կապի առաքումների միջպետական փոխանակման մասին» կարգի համաձայն:

Տնօրեն՝ Միքայել Ղասաբօղլյան
Հասցե՝ ՀՀ, ք. Երևան 0033, Հակոբ Հակոբյան 3

Հեռախոս՝ +374 (10) 57-02-05

Էլ. փոստ` This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.