The Ministry Of High Tech Industry Of The Republic Of Armenia
The Ministry Of High Tech Industry
Of The Republic Of Armenia

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարություն

Պատասխանատու՝

 

Փոխարինողներ՝

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Վահե Սարգսյան
Հեռ. +374 (10) 59-00-25
Էլ. փոստ` This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Արտյոմ Մեսրոպյան
Հեռ. +374 (10) 59-01-31
Էլ. փոստ`This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության
նախարարության ռազմարդյունաբերության կոմիտե

Պատասխանատու՝

ՌԱԿ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՏԵՂԱԿԱԼ

Արթուր Ասատրյան
Հեռ. +374 (12) 30-44-04
Էլ. փոստ` This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Փոխարինողներ՝

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

Վահե Սարգսյան
Հեռ. +374 (10) 59-00-25
Էլ. փոստ` This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ

Արտյոմ Մեսրոպյան
Հեռ. +374 (10) 59-01-31
Էլ. փոստ`This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.