Министерство высокотехнологической промышленности РА
Министерство Высокотехнологической
Промышленности Республики Армения

 Հայտը լրացնելիս խնդիրներ առաջանալու դեպքում, խնդրում ենք կապվել մասնագետի հետ հետևյալ հեռախոսահամարով 091 460481: