ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Կադրերի համալրում

Home/Կադրերի համալրում

ՀՀ ԲՏԱՆ ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ

2023-05-19T13:49:56+04:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1․ Միջոցառումների ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվական բազայի հավաքագրման, մշակման, պահպանման, փոխանակման, միասնական և ստանդարտ ձևաչափերի մշակման և ներդրման աշխատանքների իրականացում 2.Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում ռազմավարական պլանավորման և հեռանկարային զարգացման ծրագրերի տեսլականի մշակման, ռիսկերի գնահատման, երկարաժամկետ միջոցառումների նախագծման, դրանց իրականացման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքների իրականացում 3.Միջոցառումների ծրագրերի ռիսկերի վերլուծության, գնահատման, մոնիթորինգի պարբերական իրականացման, ընթացիկ հաշվետվությունների կազմման և վերջնարդյունքների գնահատման աշխատանքների իրականացում Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն կրթություն կառավարման ոլորտում անգլերենի և ռուսերենի գերազանց տիրապետում իր լիազորություններին առնչվող իրավական ակտերի իմացություն տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն Փորձագետը պարտավոր է՝ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ2023-05-19T13:49:56+04:00

ՀՀ ԲՏԱՆ ծրագրերի վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

2023-05-04T10:51:57+04:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում միջոցառումների պլանավորման և իրականացման, նախագծման, դրանց իրականացման ճանապարհային քարտեզի մշակման աշխատանքների կատարման գործընթացի ապահովում, ինչպես նաև դրանից բխող պարտականությունների իրականացում Ոլորտի ծրագրերի կառավարման քաղաքականության, ռազմավարության, միասնական սկզբունքների և ստանդարտների միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և տեղայնացում Ռազմավարական պլանավորման և հեռանկարային  ծրագրերի օրակարգի իրագործման նպատակով անհրաժեշտ  վարչարարական մեխանիզմների, ընթացակարգերի, գործիքակազմի մշակում և իրականցում Ոլորտի միջազգային համագործակցության ծրագրերի սահմանված հանձնառությունների իրականցում Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում միջազգային համագործակցության ընթացիկ ծրագրային միջոցառումների ներգրավվածություն․ Աջակցություն այլ ընթացիկ աշխատանքներում Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն կրթություն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց տիրապետում, իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի անհրաժեշտ իմացություն, [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ ծրագրերի վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին2023-05-04T10:51:57+04:00

ՀՀ ԲՏԱՆ հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն

2023-05-03T17:20:25+04:00

Ներբեռնել այստեղ

ՀՀ ԲՏԱՆ հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն2023-05-03T17:20:25+04:00

ՀՀ ԲՏԱՆ շուկայի զարգացման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 24-32.6-Ղ3-1) պաշտոնը համալրելու համար տրված հայտարարության օրինակ

2023-05-03T17:04:18+04:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԲՏԱՆ շուկայի զարգացման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 24-32.6-Ղ3-1) մրցույթ Արտաքին մրցույթ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության շուկայի զարգացման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 24-32.7-Ղ3-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է  պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:  Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության շուկայի զարգացման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 24-32.6-Ղ3-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով:  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՈՒՍԱՊԱՏՃԵՆՆԵՐ Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ շուկայի զարգացման վարչության պետի (ծածկագիր՝ 24-32.6-Ղ3-1) պաշտոնը համալրելու համար տրված հայտարարության օրինակ2023-05-03T17:04:18+04:00

ՀՀ ԲՏԱՆ ՌԱԿ ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-1-21.4-Մ4-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար տրված հայտարարության օրինակ

2023-05-03T16:53:39+04:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ ԲՏԱՆ ՌԱԿ ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-1-21.4-Մ4-1) մրցույթ ՀՀ ԲՏԱՆ ՌԱԿ ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-1-21.4-Մ4-1) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: ՀՀ ԲՏԱՆ ՌԱԿ ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-1-21.4-Մ4-1) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող  արտաքին մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում է [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ ՌԱԿ ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-1-21.4-Մ4-1) թափուր պաշտոնը համալրելու համար տրված հայտարարության օրինակ2023-05-03T16:53:39+04:00

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2023թ. ՄԱՐՏԻ 23-ԻՑ ԱՊՐԻԼԻ 25-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ / Մարգարիտա Աչիկյան

2023-04-26T05:55:27+04:00

Ներբեռնել այստեղ

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2023թ. ՄԱՐՏԻ 23-ԻՑ ԱՊՐԻԼԻ 25-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ / Մարգարիտա Աչիկյան2023-04-26T05:55:27+04:00

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2023թ. ԱՊՐԻԼԻ 3-ԻՑ 17-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ / Զինաիդա Աբրահամյան

2023-04-25T08:44:04+04:00

Ներբեռնել այստեղ

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2023թ. ԱՊՐԻԼԻ 3-ԻՑ 17-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ / Զինաիդա Աբրահամյան2023-04-25T08:44:04+04:00

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2023թ. ԱՊՐԻԼԻ 3-ԻՑ 17-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ / Անուշ Գրիգորյան

2023-04-25T08:43:34+04:00

Ներբեռնել այստեղ

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2023թ. ԱՊՐԻԼԻ 3-ԻՑ 17-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ / Անուշ Գրիգորյան2023-04-25T08:43:34+04:00

ՀՀ ԲՏԱՆ հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի մրցույթ

2023-04-20T08:56:14+04:00

ՀՀ ԲՏԱՆ-ը հայտարարում է մրցույթ հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար: Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1) իրականացնում է բաժնին տրամադրված նյութերի, հաղորդագրությունների, փաստաթղթերի և իրավական ակտերի ու դրանց նախագծերի նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակումը, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկում կազմակերպման աշխատանքները. 2) իրականացնում է տեսանյութերի և տեղեկագրերի պատրաստման աշխատանքները. 3) իրականացնում է հասարակական միավորումների և այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ աշխատանքային միջոցառումների (քննարկումներ, կլոր սեղաններ, նախարարին կից հասարակական խորհրդի նիստեր և այլն) լուսաբանման աշխատանքները. 4) իրականացնում է թեժ գծով նախարարության գործունեության ոլորտներում քաղաքացիների իրավունքների և օրինական շահերի խախտումների վերաբերյալ ահազանգերի ընդունման և դրանց ընթացքը [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի մրցույթ2023-04-20T08:56:14+04:00

ՀՀ ԲՏԱՆ կապի և փոստի վարչության կապի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-32.2-Մ2-2) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն

2023-04-17T13:33:18+04:00

Ներբեռնել այստեղ

ՀՀ ԲՏԱՆ կապի և փոստի վարչության կապի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-32.2-Մ2-2) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը համալրելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն2023-04-17T13:33:18+04:00