ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Կադրերի համալրում

Home/Կադրերի համալրում

Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետի ներքին մրցույթ

2023-11-22T07:04:35+00:00

ՀՀ  բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ռազմարդյունաբերական  համալիրի զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-1-21.4-Մ2-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:  Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ռազմարդյունաբերական  համալիրի զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-1-21.4-Մ2-2)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող  ներքին մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում է դիմումը և լրացված դիմումին [...]

Ռազմարդյունաբերության կոմիտեի ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության գլխավոր մասնագետի ներքին մրցույթ2023-11-22T07:04:35+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3) ( ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ)

2023-11-10T12:40:52+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` իրականացնում է նախարարության գործունեությունը պատշաճ լուսաբանելու աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված իրավական ակտերի և դրանց նախագծերի նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակման, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանման ու հանրային քննարկմանը կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ճեպազրույցների, հայտարարությունների կազմակերպման, մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստման և նախարարության պաշտոնական կայքում ու ԶԼՄ-ներում հրապարակման աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված նյութերը, հաղորդագրությունները, փաստաթղթերը և իրավական ակտերն ու դրանց նախագծերը նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակումը, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկում կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է  տեսանյութերի և տեղեկագրերի պատրաստման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարությունում լրագրողների հավատարմագրման նախապատրաստական աշխատանքները. իրականացնում է հասարակական միավորումների և [...]

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3) ( ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ)2023-11-10T12:40:52+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ Ֆինանսատնտեսագիտական վարչությունում փորձագետ ընդգրկելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ:

2023-11-01T13:53:37+00:00

Ներբեռնեք այստեղ

ՀՀ ԲՏԱՆ Ֆինանսատնտեսագիտական վարչությունում փորձագետ ընդգրկելու համար հայտարարված մրցույթի արդյունքների վերաբերյալ:2023-11-01T13:53:37+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն

2023-11-02T13:05:12+00:00

Ներբեռնեք այստեղ

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն2023-11-02T13:05:12+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն

2023-11-01T07:07:31+00:00

Ներբեռնեք այստեղ

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն2023-11-01T07:07:31+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն

2023-11-01T07:08:22+00:00

Ներբեռնեք այստեղ

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն2023-11-01T07:08:22+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն

2023-11-01T07:09:04+00:00

Ներբեռնեք այստեղ

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն2023-11-01T07:09:04+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն

2023-11-01T07:10:48+00:00

Ներբեռնեք այստեղ

ՀՀ ԲՏԱՆ գիտատեխնիկական վարչությունում փորձագետ ներգրավելու համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ տեղեկատվություն2023-11-01T07:10:48+00:00