ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Մրցույթներ

ՀՀ ԲՏԱՆ թվայնացման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

2023-09-27T13:47:49+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1.Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության վերահսկողության ներքո գտնվող կայքերի պատրաստում (հետևյալ ծրագրավորման լեզուներով կամ տեխնոլոգիաներով՝ PHP - Symfony framework, Mysql, Jquery կամ AngularJS, HTML, CSS, Սերվերի օպերացիոն համակարգը՝ Ubuntu 18 կամ 20, պետք է լինի 2 տիպի վիրտուալ մեքենա՝ development և production)։ 2․Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կայքի թարմացում՝ ըստ սահմանված պահանջների 3.Կայքերի նախագծում և ստեղծում Տվյալների միգրացիա Կայքերի անվտանգության ստուգում                                                     ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավասության ներքո գտնվող կայքերի սպասարկում                                    7.նոր կայքերի ստեղծում: Փորձագետը պարտավոր է՝ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները: Պահպանել նախարարությունում սահմանված ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը: Պահպանել աշխատանքի պաշտպանության և անվտանգության ապահովման միջոցները: [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ թվայնացման վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին2023-09-27T13:47:49+00:00

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժին գլխավոր իրավաբանի մրցույթ

2023-09-27T13:19:04+00:00

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 24-33.2-Մ2-10)   Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 24-33.2-Մ2-10) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:  Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 24-33.2-Մ2-10) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող  արտաքին մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում [...]

Իրավաբանական վարչության օրենսդրության բաժին գլխավոր իրավաբանի մրցույթ2023-09-27T13:19:04+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ կապի և փոստի վարչության փոստի բաժնի գլխավոր մասնագետի ներքին մրցույթ

2023-09-01T13:55:47+00:00

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության փոստի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-32.2-Մ2-7) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության փոստի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-32.2-Մ2-7) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՈՒՍԱՊԱՏՃԵՆՆԵՐ Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում է դիմումը և [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ կապի և փոստի վարչության փոստի բաժնի գլխավոր մասնագետի ներքին մրցույթ2023-09-01T13:55:47+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ իրավաբանական վարչությունում փորձագետի մրցույթ

2023-08-31T13:58:28+00:00

ՀՀ  ԲՏԱՆ իրավաբանական վարչությունում փորձագետի մրցույթ   Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` Բարձր տեխնոլոգիաների, թվայնացման, կիբեռանվտանգության, ռազմարդունաբերության, ինովացիոն տեխնոլոգիաների, կապի, փոստի, համացանցի (ինտերնետի) և տիեզերական բնագավառների վերաբերյալ նախարարությանը և համակարգի կազմակերպություններին իրավական խորհրդատվության տրամադրման աշխատանքի կատարում, նախարարության կողմից կնքվող պայմանագրերի և նախարարություն ներկայացված գրությունների, դիմում-բողոքների և առաջարկությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների կատարում: Անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքային խմբերի և հանձնաժողովների աշխատանքներին մասնակցություն և դրանց գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարում: Նախարարությանը վերապահված գործունեության ոլորտներին առնչվող օրենսդրության կատարելագործման և բարեփոխման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների կատարում: Նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից մշակված ինչպես նաև պետական մարմինների կողմից Նախարարության քննարկմանը ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ իրավաբանական վարչությունում փորձագետի մրցույթ2023-08-31T13:58:28+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ իրավաբանական վարչությունում փորձագետի մրցույթ

2023-08-31T13:55:42+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` Բարձր տեխնոլոգիաների, թվայնացման, կիբեռանվտանգության, ռազմարդունաբերության, ինովացիոն տեխնոլոգիաների, կապի, փոստի, համացանցի (ինտերնետի) և տիեզերական բնագավառների վերաբերյալ նախարարությանը և համակարգի կազմակերպություններին իրավական խորհրդատվության տրամադրման աշխատանքի կատարում, նախարարության կողմից կնքվող պայմանագրերի և նախարարություն ներկայացված գրությունների, դիմում-բողոքների և առաջարկությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների կատարում: Անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքային խմբերի և հանձնաժողովների աշխատանքներին մասնակցություն և դրանց գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարում: Նախարարությանը վերապահված գործունեության ոլորտներին առնչվող օրենսդրության կատարելագործման և բարեփոխման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների կատարում: Նախարարության կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից մշակված ինչպես նաև պետական մարմինների կողմից Նախարարության քննարկմանը ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական կարծիքի տրամադրման աշխատանքների կատարում՝ անհրաժեշտության դեպքում [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ իրավաբանական վարչությունում փորձագետի մրցույթ2023-08-31T13:55:42+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ  ծրագրերի վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին

2023-08-29T13:55:50+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1․ ՀՀ գիտաուսումնական հաստատությունների ներգրավման,արտերկրի առաջատար գիտահետազոտական հաստատությունների և ռազմարդյունաբերական տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ համագործակցության զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ,                                    Ռազմարդյունաբերական ոլորտում  գիտահետազոտական աշխատանքների գործնական կիրառման, ընկերություններում աշխատատարության և նյութածախսի վերաբերյալ տեղեկատվության ուսումնասիրման, գնահաշվարկների լիարժեք և արդյունավետ ստուգման, համաձայնեցման համար իրականացվող աշխատանքներ, նպատակային և համակարգված թեմաների մշակման, ժամանակակից միտումներին համապատասխանությանն ուղղված աշխատանքներ:            Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն կրթություն իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն,  անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, օտար լեզուների տիրապետում  համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն Փորձագետը պարտավոր է՝ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները: Պահպանել նախարարությունում սահմանված ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ  ծրագրերի վարչությունում փորձագետ ներգրավելու մասին2023-08-29T13:55:50+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ  ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ

2023-08-29T13:51:21+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1․ՀՀ գիտաուսումնական հաստատությունների ներգրավման,արտերկրի առաջատար գիտահետազոտական հաստատությունների և ռազմարդյունաբերական տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ համագործակցության զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ, Ռազմարդյունաբերական ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանքների որակի վերահսկման, ընկերություններում աշխատատարության և նյութածախսի վերաբերյալ տեղեկատվության ուսումնասիրման, գնահաշվարկների լիարժեք և արդյունավետ ստուգման, համաձայնեցման համար իրականացվող աշխատանքներ, նպատակային և համակարգված թեմաների մշակման ուղղված աշխատանքներ: Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն կրթություն իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, օտար լեզուների տիրապետում համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն Փորձագետը պարտավոր է՝ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները: Պահպանել նախարարությունում սահմանված ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային կարգապահությունը: Պահպանել աշխատանքի պաշտպանության [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ  ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ2023-08-29T13:51:21+00:00

Իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի մրցույթ

2023-08-28T12:24:28+00:00

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 24-33.2-Մ2-6) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի (ծածկագիր՝ 24-33.2-Մ2-6) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում է դիմումը և լրացված դիմումին կցում է անհրաժեշտ [...]

Իրավաբանական վարչության իրավական ապահովման բաժնի գլխավոր իրավաբանի մրցույթ2023-08-28T12:24:28+00:00

Կապի և փոստի վարչության պետի արտաքին մրցույթ

2023-08-11T10:28:04+00:00

Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 24-32.2-Ղ3-1)  պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է:  Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կապի և փոստի վարչության պետի (ծածկագիր՝ 24-32.2-Ղ3-1)  քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով:  ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՈՒՍԱՊԱՏՃԵՆՆԵՐ Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում է դիմումը և լրացված դիմումին կցում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի [...]

Կապի և փոստի վարչության պետի արտաքին մրցույթ2023-08-11T10:28:04+00:00

ՌԱԿ-ի ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության փորձագետ

2023-07-06T13:09:40+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` Ռազմարդյունաբերության կոմիտեում և կոմիտեի ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչությունում կատարվող ռազմական արտադրանքի ստանդարտացման  հանձնաժողովի աշխատանքներին մասնակցություն, թարգմանությունների իրականացում․                                            Ռազմարդյունաբերության ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքակության նորմատիվ իրավական հենքի ձևավորման, օրենսդրական և ենթաօրենսդրական նախագծերի մշակման աշխատանքներին մասնակցություն Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` 1)     բարձրագույն կրթություն. 2)    հայերեն և ռուսերեն լեզուների ազատ տիրապետում. 3)     իր լիազորությունների հետ կապված անհրաժեշտ իրավական ակտերի իմացություն, մասնագիտական գիտելիքներ, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն. 4)     հաշվետվությունների կազմման, տեխնիկական առաջադրանքների մշակման, վերլուծությունների կատարման փորձ. 5)    անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում. 6)     համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն: Փորձագետը պարտավոր է՝ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները: Պահպանել նախարարությունում սահմանված [...]

ՌԱԿ-ի ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացման վարչության փորձագետ2023-07-06T13:09:40+00:00