ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Կադրերի համալրում

Home/Կադրերի համալրում

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.4-Մ2-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ

2023-12-07T18:33:57+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1) իրականացնում է նախարարության (info@hti.am) և գործերի կազմակերպման վարչության (secretary@hti.am) էլեկտրոնային փոստի նամակագրությունը, ինչպես նաև MTC CMS էլեկտրոնային հարթակին հետևելու աշխատանքները. 2) իրականացնում է փաստաթղթերի վիճակագրական տվյալների հաշվառումը և հաշվետվության տրամադրում. 3) իրականացնում է նախարարի, նախարարի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի, գլխավոր քարտուղարի տեղակալի ստորագրությամբ ելից գրությունների առաքումը «mulberry» համակարգով, էլեկտրոնային փոստով և սուրհանդակային ծառայության միջոցով: 4) իրականացնում է Նախարարության մշտական և ժամանակավոր պահպանման ենթակա գործավարության փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները. 5) Մասնակցում է Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Գլխավոր քարտուղարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունը և արդյունքների ամփոփման և հաշվառման աշխատանքներին 6) Մասնակցում է նախարարության պահեստի և տնտեսական գույքի վարման աշխատանքներին. 7) մասնակցում է [...]

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.4-Մ2-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ2023-12-07T18:33:57+00:00

Հայտարարության օրինակ (Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-1) Ժ/Պ

2023-12-06T13:58:19+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի  Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-1) ( ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ) Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` իրականացնում է նախարարության գործունեությունը պատշաճ լուսաբանելու աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված իրավական ակտերի և դրանց նախագծերի նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակման, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանման ու հանրային քննարկմանը կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ճեպազրույցների, հայտարարությունների կազմակերպման, մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստման և նախարարության պաշտոնական կայքում ու ԶԼՄ-ներում հրապարակման աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված նյութերը, հաղորդագրությունները, փաստաթղթերը և իրավական ակտերն ու դրանց նախագծերը նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակումը, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկում կազմակերպման [...]

Հայտարարության օրինակ (Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-1) Ժ/Պ2023-12-06T13:58:19+00:00

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)

2023-12-01T08:16:43+00:00

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.4-Մ2-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ: Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1)      իրականացնում է  նախարարության (info@hti.am) և գործերի կազմակերպման վարչության (secretary@hti.am)  էլեկտրոնային փոստի նամակագրությունը,   ինչպես նաև  MTC CMS էլեկտրոնային հարթակին հետևելու աշխատանքները. 2)      իրականացնում է փաստաթղթերի վիճակագրական տվյալների հաշվառումը և հաշվետվության տրամադրում.         3)      իրականացնում է նախարարի, նախարարի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի, գլխավոր քարտուղարի տեղակալի ստորագրությամբ ելից գրությունների առաքումը «mulberry» համակարգով, էլեկտրոնային փոստով և սուրհանդակային ծառայության միջոցով:  4)      իրականացնում է Նախարարության մշտական և ժամանակավոր պահպանման ենթակա գործավարության փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները. 5)      Մասնակցում  է Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Գլխավոր քարտուղարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունը և արդյունքների ամփոփման և հաշվառման աշխատանքներին 6)      [...]

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)2023-12-01T08:16:43+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3) ( ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ)

2023-11-30T07:33:22+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` իրականացնում է նախարարության գործունեությունը պատշաճ լուսաբանելու աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված իրավական ակտերի և դրանց նախագծերի նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակման, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանման ու հանրային քննարկմանը կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ճեպազրույցների, հայտարարությունների կազմակերպման, մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստման և նախարարության պաշտոնական կայքում ու ԶԼՄ-ներում հրապարակման աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված նյութերը, հաղորդագրությունները, փաստաթղթերը և իրավական ակտերն ու դրանց նախագծերը նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակումը, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկում կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է  տեսանյութերի և տեղեկագրերի պատրաստման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարությունում լրագրողների հավատարմագրման նախապատրաստական աշխատանքները. իրականացնում է հասարակական միավորումների և [...]

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3) ( ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ)2023-11-30T07:33:22+00:00

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)

2023-11-27T08:06:34+00:00

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-33.4-Մ2-1) ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ: Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1) իրականացնում է  նախարարության (info@hti.am) և գործերի կազմակերպման վարչության (secretary@hti.am)  էլեկտրոնային փոստի նամակագրությունը,   ինչպես նաև  MTC CMS էլեկտրոնային հարթակին հետևելու աշխատանքները. 2) իրականացնում է փաստաթղթերի վիճակագրական տվյալների հաշվառումը և հաշվետվության տրամադրում. 3) իրականացնում է նախարարի, նախարարի տեղակալների, գլխավոր քարտուղարի, գլխավոր քարտուղարի տեղակալի ստորագրությամբ ելից գրությունների առաքումը «mulberry» համակարգով, էլեկտրոնային փոստով և սուրհանդակային ծառայության միջոցով: 4) իրականացնում է Նախարարության մշտական և ժամանակավոր պահպանման ենթակա գործավարության փաստաթղթերի արխիվացման աշխատանքները. 5) Մասնակցում  է Նախարարի, Նախարարի տեղակալների, Գլխավոր քարտուղարի մոտ քաղաքացիների ընդունելությունը և արդյունքների ամփոփման և հաշվառման աշխատանքներին [...]

Գործերի կազմակերպման վարչության գլխավոր մասնագետի մրցույթ (ժամանակավոր թափուր պաշտոն)2023-11-27T08:06:34+00:00

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3) ( ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ)

2023-11-24T13:07:19+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` իրականացնում է նախարարության գործունեությունը պատշաճ լուսաբանելու աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված իրավական ակտերի և դրանց նախագծերի նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակման, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանման ու հանրային քննարկմանը կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարի և այլ պաշտոնատար անձանց մամուլի ասուլիսների, հարցազրույցների, ճեպազրույցների, հայտարարությունների կազմակերպման, մամուլի հաղորդագրությունների պատրաստման և նախարարության պաշտոնական կայքում ու ԶԼՄ-ներում հրապարակման աշխատանքները. իրականացնում է բաժնին տրամադրված նյութերը, հաղորդագրությունները, փաստաթղթերը և իրավական ակտերն ու դրանց նախագծերը նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակումը, անհրաժեշտության դեպքում դրանց լուսաբանումն ու հանրային քննարկում կազմակերպման աշխատանքները. իրականացնում է  տեսանյութերի և տեղեկագրերի պատրաստման աշխատանքները. իրականացնում է նախարարությունում լրագրողների հավատարմագրման նախապատրաստական աշխատանքները. իրականացնում է հասարակական միավորումների և [...]

Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի Հասարակության հետ կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիրը` 24-33.6-Մ2-3) ( ժամանակավոր թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու մրցույթ)2023-11-24T13:07:19+00:00

Հայտարարության օրինակ (Իրավաբանական վարչությունում փորձագետի մրցույթ)

2023-11-24T07:38:24+00:00

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՀՀ  ԲՏԱՆ իրավաբանական վարչությունում փորձագետի մրցույթ   Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` Նախարարության կանոնադրական խնդիրներից բխող որոշակի ժամկետով իրականացվող ծրագրերի իրականացման դեպքով՝    Ռազմարդունաբերության բնագավառների վերաբերյալ նախարարությանը և Ռազմարդյունաբերության կոմիտեին  իրավական խորհրդատվության տրամադրման աշխատանքի կատարում, ռազմարդյունաբերությանն առնչվող՝ նախարարության կողմից կնքվող  պայմանագրերի և նախարարություն ներկայացված գրությունների, դիմում-բողոքների և առաջարկությունների վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների կատարում: Անհրաժեշտության դեպքում աշխատանքային խմբերի և հանձնաժողովների աշխատանքներին մասնակցություն և դրանց գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների տրամադրման աշխատանքների կատարում: Նախարարությանը վերապահված ռազմարդյունաբերության ոլորտին առնչվող օրենսդրության կատարելագործման և բարեփոխման վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացման աշխատանքների կատարում: Պետական այլ մարմինների կողմից Նախարարության քննարկմանը ներկայացված ռազմարդյունաբերության ոլորտին վերոբերող իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացությունների [...]

Հայտարարության օրինակ (Իրավաբանական վարչությունում փորձագետի մրցույթ)2023-11-24T07:38:24+00:00