ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Կադրերի համալրում

Home/Կադրերի համալրում

ՀՀ ԲՏԱ նախարարության միջազգային համագործակցության վարչությունում ներգրավված փորձագետի հաշվետվություն

2023-03-17T12:20:13+00:00

Ներբեռնել այստեղ

ՀՀ ԲՏԱ նախարարության միջազգային համագործակցության վարչությունում ներգրավված փորձագետի հաշվետվություն2023-03-17T12:20:13+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ  թվայնացման վարչությունում փորձագետի մրցույթ

2023-03-09T13:21:18+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1.Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության վերահսկողության ներքո գտնվող կայքերիի պատրաստում (հետևյալ ծրագրավորման լեզուներով կամ տեխնոլոգիաներով՝ PHP - Symfony framework, Mysql, Jquery կամ AngularJS, HTML, CSS, Սերվերի օպերացիոն համակարգը՝ Ubuntu 18 կամ 20, պետք է լինի 2 տիպի վիրտուալ մեքենա՝ development և production)։ 2․Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կայքի թարմացում՝ ըստ սահմանված պահանջների, 3.Կայքերի նախագծում և ստեղծում, Տվյալների միգրացիա, Կայքերի անվտանգության ստուգում, ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավասության ներքո գտնվող կայքերի սպասարկում, 7.Նոր կայքերի ստեղծում: Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն կրթություն PHP - Symfony framework, Mysql, Jquery կամ AngularJS, HTML, CSS ծրագրավորման լեզուների կամ տեխնոլոգիաների [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ  թվայնացման վարչությունում փորձագետի մրցույթ2023-03-09T13:21:18+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ  ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ

2023-03-06T10:51:54+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1․Ժամանակակաից տեխնոլոգիաների ներդրման, ՌԱՀ-ի անձնակազմի որակավորման բարձրացմանն և տնտեսական խթանման մեխանիզմենրի ներդրմանն ուղված աշխատանքներ,         Նոր տեխնոլոգիաների ներդրման, ՌԱՀ-ի անձնակազմի համար ուսուցման, վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման ծրագրերի նախագծերի, տնտեսական խթանումն ապահովող օրենսդրական ակտերի մշակման համար առաջարկությունների ներկայացում, ինչպես նաև ընկերություններում աշխատատարության և նյութածախսի վերաբերյալ տեղեկատվության ուսումնասիրման, գնահաշվարկների լիարժեք և արդյունավետ ստուգման, համաձայնեցման համար իրականացվող աշխատանքներ: Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն կրթություն իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, օտար լեզուների տիրապետում համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն Փորձագետը պարտավոր է՝ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները: Պահպանել նախարարությունում [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ  ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ2023-03-06T10:51:54+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ  ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ

2023-03-06T10:52:56+00:00

Հիմնական գործառույթների համառոտ նկարագիրը` 1․ ՀՀ գիտաուսումնական հաստատությունների ներգրավման,արտերկրի առաջատար գիտահետազոտական հաստատությունների և ռազմարդյունաբերական տեխնոլոգիական ընկերությունների հետ համագործակցության զարգացմանն ուղղված աշխատանքներ, 2.Ռազմարդյունաբերական ոլորտում  գիտահետազոտական աշխատանքների գործնական կիրառման, ընկերություններում աշխատատարության և նյութածախսի վերաբերյալ տեղեկատվության ուսումնասիրման, գնահաշվարկների լիարժեք և արդյունավետ ստուգման, համաձայնեցման համար իրականացվող աշխատանքներ, նպատակային և համակարգված թեմաների մշակման, ժամանակակից միտումներին համապատասխանությանն ուղղված աշխատանքներ: Նշված թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է` բարձրագույն կրթություն իր լիազորությունների հետ կապված իրավական ակտերի իմացություն, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակություն, անհրաժեշտ տեղեկատվության տիրապետում, օտար լեզուների տիրապետում համակարգչով և ժամանակակից այլ միջոցներով աշխատելու ունակություն Փորձագետը պարտավոր է՝ Բարեխղճորեն կատարել պայմանագրով ստանձնած աշխատանքները: Պահպանել նախարարությունում սահմանված ներքին կարգապահական կանոնները, աշխատանքային [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ  ծրագրերի վարչությունում փորձագետի մրցույթ2023-03-06T10:52:56+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ թվայնացման վարչության ավագ մասնագետի արտաքին մրցույթ

2023-02-28T11:54:44+00:00

ԱՐՏԱՔԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹ Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական  արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-32.1-Մ4-3) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական  արդյունաբերության նախարարության թվայնացման վարչության ավագ մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-32.1-Մ4-3) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում է դիմումը և լրացված դիմումին կցում է անհրաժեշտ փաստաթղթերի լուսապատճեններն [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ թվայնացման վարչության ավագ մասնագետի արտաքին մրցույթ2023-02-28T11:54:44+00:00

ՀՀ ԲՏԱՆ միջազգային համագործակցության վարչության Եվրոպական միության (ԵՄ) և միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի արտաքին մրցույթ

2023-02-28T11:55:22+00:00

Արտաքին մրցույթ ՀՀ ԲՏԱՆ միջազգային համագործակցության վարչության Եվրոպական միության (ԵՄ) և միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-32.5-Մ2-9)  քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: ՀՀ ԲՏԱՆ միջազգային համագործակցության վարչության Եվրոպական միության (ԵՄ) և միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի (ծածկագիր՝ 24-32.5-Մ2-9) քաղաքացիական ծառայության քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթին մասնակցող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԼՈՒՍԱՊԱՏՃԵՆՆԵՐ Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում [...]

ՀՀ ԲՏԱՆ միջազգային համագործակցության վարչության Եվրոպական միության (ԵՄ) և միջազգային կազմակերպությունների բաժնի գլխավոր մասնագետի արտաքին մրցույթ2023-02-28T11:55:22+00:00

ՀՀ  ԲՏԱՆ շուկայի զարգացման վարչության շուկայի զարգացման վարչության շուկայի հետազոտության բաժնի ավագ մասնագետի արտաքին մրցույթ

2023-02-28T11:55:56+00:00

Արտաքին մրցույթ ՀՀ  բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության շուկայի զարգացման վարչության շուկայի հետազոտության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-32.6-Մ4-2) պաշտոնի բնութագրի, պաշտոնը զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանված իրավունքների, պարտականությունների, պաշտոնին ներկայացվող պահանջների՝ պաշտոնի համար պահանջվող կրթության, աշխատանքային ստաժի, մասնագիտական գիտելիքների, կոմպետենցիաների, ինչպես նաև աշխատանքի կազմակերպական լիազորությունների և ղեկավարման շրջանակների մասին տեղեկատվությունը ներառված է պաշտոնի անձնագրում, որի էլեկտրոնային օրինակը կցվում է: Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության շուկայի զարգացման վարչության շուկայի հետազոտության բաժնի ավագ մասնագետի (ծածկագիրը՝ 24-32.6-Մ4-2) քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար անցկացվող  արտաքին մրցույթին մասնակցել ցանկացող քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է էլեկտրոնային տարբերակով: Քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում քաղաքացին առցանց լրացնում է դիմումը և [...]

ՀՀ  ԲՏԱՆ շուկայի զարգացման վարչության շուկայի զարգացման վարչության շուկայի հետազոտության բաժնի ավագ մասնագետի արտաքին մրցույթ2023-02-28T11:55:56+00:00