Փոստի ոլորտ

2022-09-23T05:26:00+00:00

Օրենքներ «Փոստային կապի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք Որոշումներ ՀՀ կառավարության 16.02.2012թ. «Փոտային կապի օպերատորի գործունեության կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 211-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 16.02.2012թ. «Սուրհանդակային կապի օպերատորի գործունեության կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 173-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 20.02.2014թ. «Փոստային կապի ոլորտում մոնիթորինգի իրականացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 157-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 18.08.2006թ. «Օտարերկրյա պետությունների փոստային կապի ադմինիստրացիաների և միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցելիս ՀՀ փոստային կապի ադմինիստրացիայի իրավասության շրջանակները սահմանելու մասին» թիվ 1155-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 10.03.2005թ. «Փոստային կապի բնագավառում լիազորված պետական կառավարման մարմին ու փոստային կապի ազգային օպերատոր սահմանելու և փոստային կապի ազգային օպերատորին փոստային կապի [...]