Տեղեկատվության ազատության ոլորտ

2022-09-23T07:20:22+00:00

Օրենքներ «Տեղեկատվության ազատության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Լեզվի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Զանգվածային լրատվության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք  «Գովազդի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք «Հանրագրերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենք  Որոշումներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում լրագրողների հավատարմագրման օրինակելի կարգը հաստատելու մասին» թիվ 333-Ն որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի «Տեղեկատվություն տնօրինողի կողմից  մշակված կամ նրան առաքված տեղեկությունների գրանցման, դասակարգման, և պահպանման, ինչպես նաև պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական հիմնարկների ու կազմակերպությունների կողմից տեղեկության կամ դրա կրկնօրինակի (պատճենի) տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» թիվ 1204-Ն որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի «Հանրային [...]