Կապի ոլորտ

2022-09-23T05:30:17+00:00

Օրենքներ «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենք «Տեսալսողական մեդիայի մասին» ՀՀ օրենք Որոշումներ ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 14-ի «Ռադիոհաճախականության շերտերի կառավարական նշանակության սպեկտրի օգտագործման իրավասություն ունեցող սուբյեկտների ցանկը և կառավարական նշանակության սպեկտրի ռադիոհաճախականության շերտերի հատկացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 517-Ն որոշում ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «ՀՀ տարածքում բազային և շարժական ռադիոմոնիթորինգի համակարգի ներդրման ծրագրին և ժամանակացույցին հավանություն տալու մասին» թիվ 1346-Լ որոշում ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 22-ի «Ռադիոհաճախականությունների կառավարման հանձնաժողովի հանդիպումների և քննարկումների (աշխատանքի) կարգը հաստատելու մասին» թիվ 992-Ն  որոշում ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 1-ի «Էլեկտրոնային հաղորդակցության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության  կառավարության լիազորված պետական կառավարման մարմին ճանաչելու մասին» [...]