Դրամաշնորհային պայմանագրեր

2023-11-10T07:08:16+00:00

Պայմանագրի N ԲՏԱՆ-ԴՇ-2021/18-09 պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսկական աջակցության գումարների օգտագործման համար  4մբ Պայմանագրի N ԲՏԱՆ-ԴՇ-2021/18-08 պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսկական աջակցության գումարների օգտագործման համար  667կբ Պայմանագրի N ԲՏԱՆ-ԴՇ-2021/18-07 պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսկական աջակցության գումարների օգտագործման համար  673կբ Պայմանագրի N ԲՏԱՆ-ԴՇ-2021/18-06 պետության կողմից դրամաշնորհի ձևով տրամադրվող ֆինանսկական աջակցության գումարների օգտագործման համար  620կբ