ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Բյուջե2022-10-13T06:51:25+00:00

Ֆինանսական տեղեկատվություն

Բովանդակություն

Բյուջե

1801, 2023

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության 2023 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամասնություններն` ըստ ծրագրերի, միջոցառումների և ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի

Ներբեռնեք այստեղ

3008, 2022

2023-2025թթ ընդհանուր ծախսերի համեմատությունը ՀՀ 2021թ. պետական բյուջեի և 2023-2025թթ. համար սահմանված նախնական կողմնորոշիչ չափաքակաների հետ

Ներբեռնեք այստեղ

3008, 2022

2023-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

Ներբեռնեք այստեղ

Հարակից նյութեր