ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Բյուջե2023-04-03T09:23:43+00:00

Ֆինանսական տեղեկատվություն

Բովանդակություն

Բյուջե

1104, 2023

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության իրավասության ներքո գտնվող ոլորտներում շահագրգիռ քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ ՄԺԾԾ նախագծի (ներառյալ՝ ՀՀ 2024 թվականի պետական բյուջեի) մշակման աշխատանքների շրջանակներում բյուջետային հայտերի շուրջ կատարված քննարկումների արդյունքների վերաբերյալ ամփոփաթերթ

Ներբեռնեք այստեղ

1801, 2023

ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության 2023 թվականի պետական բյուջեի ծախսերի եռամսյակային (աճողական) համամասնություններն` ըստ ծրագրերի, միջոցառումների և ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի

Ներբեռնեք այստեղ

3008, 2022

2023-2025թթ ընդհանուր ծախսերի համեմատությունը ՀՀ 2021թ. պետական բյուջեի և 2023-2025թթ. համար սահմանված նախնական կողմնորոշիչ չափաքակաների հետ

Ներբեռնեք այստեղ

3008, 2022

2023-2025 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ԾԱԽՍԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ 2023 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՅՏ

Ներբեռնեք այստեղ

Հարակից նյութեր