ՀՀ զինանշան

Հայաստանի Հանրապետության
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն

Բարձր տեխնոլոգիական
արդյունաբերության նախարարություն

Փորձագետների հաշվետվություններ2022-10-13T06:47:12+04:00

Կադրերի համալրում

Բովանդակություն

Փորձագետների հաշվետվություններ

 
2504, 2023

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2023թ. ԱՊՐԻԼԻ 3-ԻՑ 17-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ / Զինաիդա Աբրահամյան

2504, 2023

ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2023թ. ԱՊՐԻԼԻ 3-ԻՑ 17-Ը ԸՆԿԱԾ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ / Անուշ Գրիգորյան

Հարակից նյութեր