Պետական աջակցություն՝ եկամտային հարկի 50 տոկոսի չափով

Ի՞նչ է եկամտային հարկի 50 տոկոսի չափով պետական աջակցությունը

Աջակցության նպատակն է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի առևտրային կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի զարգացումը:

Հաշվարկվում և տրամադրվում է 2022թ. մարտ և դրան հաջորդող տասնմեկ ամիսների համար՝ նոր ընդունված աշխատողների մասով պետական բյուջե վճարված եկամտային հարկի 50 տոկոսի չափով:

Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը 2023թ. մայիսի 1-ն է:

Ո՞վ կարող է դիմել

ՏՏ ոլորտի կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք, սկսած 2022թ. մարտի 1-ից, ներգրավել են առնվազն 10 նոր աշխատող:

Ինչպե՞ս դիմել

Ներբեռնե՛ք և լրացրե՛ք անհրաժեշտ փաստաթղթերի ձևանմուշները.

Ներկայացրե՛ք նաև փաստաթղթեր՝

  • յուրաքանչյուր ամսվա համար վերոնշյալ կարգի 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետին համապատասխան նոր ընդունված աշխատողների, նրանց հաշվեգրված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների մասին , քաղաքացիաիրավական պայմանագրերով աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման դիմաց վճարված եկամուտների, դրանցից հաշվարկված և վճարված եկամտային հարկի մասին,
  • աշխատողներին եկամուտների վճարումը հավաստող փաստաթղթեր:

Լրացված ձևանմուշներն ու պահանջվող փաստաթղթերն ուղարկեք՝

տարբերակ 1. ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության պաշտոնական info@hti.am էլեկտրոնային հասցեին

տարբերակ 2. e-request.am հարթակում.

  • ընտրե՛ք «իրավաբանական անձ» դաշտը,
  • դիմումն ուղղե՛ք ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն,
  • վավերացրե՛ք էլեկտրոնային ստորագրությամբ:

Տարբերակ 3. առձեռն.

  • հանձնե՛ք լրացված և ստորագրված փաստաթղթերը ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության համապատասխան բաժնի աշխատակցին (անհրաժեշտ է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով):

Իրավական տեղեկատվություն

Կարդացե՛ք

ՀՀ կառավարության 24.03.2022թ․ թիվ 399-Լ որոշումը:

Կարևոր է իմանալ

  • Կարող են դիմել տեխնոլոգիաների ոլորտում գործունեություն իրականացնող այն առևտրային կազմակերպությունները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք ներգրավել են առնվազն 10 նոր աշխատող՝ սկսած 2022 թ. մարտի 1-ից:

  • Դիմումների ներկայացման վերջնաժամկետը 2023թ. մայիսի 1-ն է: