Իրավական ակտերն ըստ ոլորտների

Ոլորտներ

Լիցենզիաներ, թույլտվություններ

Օրենք

Բարձր հաճախականության սարքերի լիցենզիաներ

Հրաման

Փոստի ոլորտի լիցենզիաներ

Օրենք

Որոշում

Տիեզերքի ոլորտի լիցենզիաներ

Օրենք

Որոշում

Մարտական զենքի ոլորտի լիցենզիաներ

Օրենք

Որոշում